HOPPE HISTORY

𝙏𝙃𝙐̛𝙊̛𝙉𝙂 𝙃𝙄𝙀̣̂𝙐 𝙆𝙃𝙊́𝘼 𝙃𝙊𝙋𝙋𝙀

Với bề dầy gần 70 năm kinh nghiệm (𝟏𝟗𝟓𝟐**𝟐𝟎𝟏𝟗), 𝙃𝙊𝙋𝙋𝙀 đã trở thành thương hiệu khóa xuất sắc và uy tín nhất trong ngành sản xuất 𝕂𝕙𝕠́𝕒 𝕋𝕒𝕪 𝔾𝕒̣𝕥 – 𝕄𝕒𝕕𝕖 𝕀𝕟 𝔼.𝕌

 

🥇Sự Tin Tưởng và Trách Nhiệm
🥇Sự Thấu Hiểu và Uy Tín
🥇Sự Trung Thực và Trung Thành với khách hàng
🥇Sự Liêm Chính và Chính Trực trong kinh doanh

 

➡️➡️ 𝙃𝙊𝙋𝙋𝙀 – 𝘾𝙃𝙐𝙔𝙀̂𝙉 𝙂𝙄𝘼 𝙑𝙀̂̀ 𝙏𝘼𝙔 𝙉𝘼̆́𝙈 𝘾𝙐̛̉𝘼

 

Hãy cùng điểm qua một số mốc lịch sử quan trọng để hiểu thêm về thương hiệu khóa nổi tiếng Châu Âu 𝙃𝙊𝙋𝙋𝙀 qua đoạn Video dưới đây nhé: